Bemutatkozás:

Cég neve:                        SZIRA-AQUA KFT.
Székhely címe:                4150 Püspökladány, Táncsics u. 10.
Telephely:                       4150 Püspökladány, Keleti sor 8.sz.
E-mail címe:                    sziraqua@gmail.com


Tevékenységünk:

Az integrált irányítási rendszer hatálya alá tartozó tevékenység és telephely:
Mélyépítés, vízi létesítmény építése, fenntartása, rekonstrukciója, magasépítés

A Szira-Aqua Kft. eredményesen gazdálkodó, folyamatosan fejlődő és rentábilisan működő cég. A vállalkozás 2005. november 10. napján alakult 3.000 eFt törzstőkével. A cég Szira-Aqua Kft. néven Takács János ügyvezetésével, aki kizárólagos tulajdonosa és egyetlen tagja.

A vállalkozásunk piacának egy részét a lakosság, az önkormányzatok, valamint a térségben gazdálkodó jogi személyek biztosítják. A megrendelései többségét lakóépületek, közintézmények építése, felújítása, közművek kiépítése, bővítése, valamint öntözőtelep építése, javítása, bővítése, öntöző- és belvízcsatornák kotrása, burkolása, mezőgazdasági területek felületrendezése, melioráció, halastó építési, rekonstrukciós munkák, tűzivíz tározó építési munkák adják.

Cégünknél 14001 és az ISO 9001előírásainak megfelelő integrált irányítási rendszer került bevezetésre 2013. évben, a vállalati image és a vásárlói, ill. megrendelői megelégedettség és bizalom javítás érdekében, a vállalati tevékenységek színvonalának javítására, ill. a minőségköltségek, s ezzel együtt a társaság kivitelezési költségeinek csökkentése érdekében.

 

Integrált irányítási politika

A Szira-Aqua Kft. vezetése kiemelt fontosságúnak tartja a cég versenyképességének erősítését és a környezet fokozott védelmét a humán erőforrásaink, természeti értékeink folyamatos megóvása érdekében.

A mindennapi munkavégzés során állandó célként lebeg előttünk egy hatékony marketingmunkával támogatott a piaci változásokat állandóan követő nyereséges, környezettudatos tevékenység megvalósítása.

A cégvezetés elsődleges szempontnak tartja, hogy vevőink mindenkor elégedettek legyenek az általunk végzett tevékenységek minőségével, ezért alapelveink között a vevőközpontúság kiemelt hangsúlyt kap.


A CÉG MOTTÓJA: "MINŐSÉG, HATÉKONYSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM"

Szükségünk van egy minden munkatársunk által követhető irányra. Ebből a célból a Kft. a mélyépítés, vízi létesítmények építése, fenntartása, rekonstrukciója, magasépítés tevékenységekre az MSZ EN ISO 9001 és az MSZ EN ISO 14001 szabványok szerint működő minőség és környezetirányítási rendszert működtet.


Alapelveink:

 • A feladatok ellátásához folyamatosan biztosítjuk a szükséges személyi és technikai feltételeket.
 • Minden dolgozónk a minőség-centrikus és környezettudatos munkavégzés elkötelezettje.
 • Meghatározzuk és rögzítjük a felelősségeket. Gondoskodunk minden alkalmazottunk rendszeres képzéséről és tájékoztatásáról.
 • Célul tűzzük ki a tevékenységünkből adódó környezetszennyezések, vészhelyzetek megelőzését, a káros környezeti hatások, terhelések lehető legkisebb szintre csökkentését, a környezetünk teljes körű védelmét.
 • Hangsúlyt fektetünk az energiahordozók, erőforrások hatékony felhasználására.
 • Elkötelezzük magunkat a mindenkori környezetvédelmi és egyéb a tevékenységünkhöz kapcsolódó törvények, jogszabályok előírásainak, valamint a szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés mellett.
 • Gondoskodunk arról, hogy a külső érdekelt felekkel kölcsönösen megfelelő legyen a kommunikációnk és az együttműködésünk.
 • Beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal kölcsönösen előnyös kapcsolatra törekszünk, céljaink megvalósítása érdekében elvárjuk, hogy ők is azonosuljanak törekvéseinkkel.
 • A vállalt határidőt mindenkor betartjuk, megbízható és felelősségteljes munkavégzéssel.
 • A vezetőség a Kft. integrált irányítási rendszerének működése során alkalmazza a folyamatszemléletű megközelítést és kockázatalapú gondolkodásmódot.
 • Olyan vezetési irányítási rendszert működtetünk, amelynek alapeleme a folyamatainkkal összefüggő kockázatok és lehetőségek kielégítő kezelése a Kft. környezetét és az érdekelt felek elvárásait, követelményeit figyelembe véve.
 • A Kft. integrált irányítási rendszerét, működési folyamatait, a környezeti teljesítményét folyamatosan fejlesztjük, ennek érdekében célokat tűzünk ki, amelyeket folyamatosan átvizsgálunk teljesítés szempontjából.

Az integrált irányítási politikában foglaltak megvalósítása minden dolgozóra vonatkozóan kötelező érvényességű.

 

2015. évi nettó árbevétele: 168.462 e Ft, az adózott eredmény 997 e Ft. Az átlagos állományi létszám 14 fő.

2016. évi nettó árbevétel: 55.169 e Ft, az adózott eredmény 557 e Ft. Az átlagos állományi létszám 16 fő.

2017. évi árbevétel: várhatóan 210.000 e Ft. Az átlagos állományi létszám 26 fő.